dimecres, 10 de març del 2010

Passions de POUM (III) 03/03/10

La setmana passada giràvem des del melic de la ciutat i ens situàvem al carrer del Rec, tot comentant la transformació d’aquest barri prevista pel POUM retirat. Ara tornem al melic i en comptes de anar cap a un punt concret mirem el seu voltant, el voltant de la ciutat d’Igualada, la Igualada real o l’àrea metropolitana d’Igualada.
La realitat urbanística del nostre territori, a vista d’ocell, mostra que en veritat les fronteres entre els municipis de la Conca s’han difuminat i tots formen part duna mateixa unitat, d’una mateixa àrea urbana, tal com he anomenat abans, l’àrea metropolitana d’Igualada. Aquesta estreta dependència entre els municipis que la formen s’hauria de traduir en majors col•laboracions entre els mateixos (com s’ha vist en la millora de la xarxa d’autobusos de la Conca) així com un planejament urbanístic comú. És a dir, més que el POUM d’Igualada s’hauria de treballar en el POUM de la Conca (entesa com els municipis d’Igualada, Vilanova, Òdena i Montbui), i aquest és un important objectiu a assolir. Però, no s’ha fet res en aquest aspecte? Sí, es disposa d’una eina de planificació del territori que ordena a grans trets els creixements, infraestructures i serveis de la Conca, el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena. Aquest, situa les noves àrees de creixement residencial, nous polígons industrials, el pas de l’Eix Transversal Ferroviari, el pas de l’Eix Diagonal i la Ronda Sud, així com aquells espais d’interès ambiental o agrícola a protegir.
I per què parlar ara del Pla Director? El POUM s’ha d’entendre dins l’ordenació prevista pel pla director, que és el document que ordena el desenvolupament urbanístic de tota la Conca d’una manera conjunta i coherent. És per això que alguns aspectes del POUM sense el Pla Director no tenen resposta, com és el cas del sector industrial. El POUM indica certes zones de transformació del teixit industrial de la ciutat (tant al Rec com a les Comes) en zones residencials. Vol dir això que renunciem a ser ciutat industrial? No, aspirem a ser capital d’una CONCA industrial, facilitant l’ubicació de les empreses als nous polígons, igual que en el seu temps algunes empreses van sortir del centre d’Igualada per anar a Les Comes o a d’altres de municipis propers. És a dir, Igualada seguirà tenint un sector industrial, però la Igualada REAL, no la del terme municipal.
Respecte aquest tema, també, es comenta que s’obliga a marxar a les indústries. Bé, en l’actualitat, amb el Pla general de 1985 vigent de nou, encara hi ha alguns edificis “afectats”... però estan drets i amb vida. És a dir, la transformació de industrial a residencial es realitzaria si la ciutat (que no l’ajuntament) la necessita, i si no NO. Per tant, aquelles empreses situades en algun dels sectors previstos de transformació podrien seguir la seva activitat fins i tot quan es fes un nou POUM el 2025, si no s’hagués retirat l’altre. Però el POUM situava un carrer just sobre la meva nau! Com a propietari el POUM garanteix els drets, de manera que no es té un carrer sinó l’aprofitament urbanístic de tot el Pla de Millora Urbana (PMU) o el Pla d’Actuació Urbanística (PAU), repartit entre els propietaris en qüestió. I per evitar que algun empresari volgués fer la transformació ben ràpidament (tancar l’empresa i a fer pisos) hi havia una clàusula que fins d’aquí a 6 anys com a mínim els sectors industrials no es podien transformar.
En resum, projecció més enllà del melic de la ciutat tot mirant la Igualada real, trasnformant el nostre territori entenent que no estem sols en aquesta cursa perquè la Conca esdevingui un important motor econòmic. A la vegada, plenes garanties dels propietaris que els seus drets no es perden, i també que les transformacions urbanístiques són per si la ciutat les necessita no pas obligatòries.

Passions de POUM (III) 03/03/10

La setmana passada giràvem des del melic de la ciutat i ens situàvem al carrer del Rec, tot comentant la transformació d’aquest barri prevista pel POUM retirat. Ara tornem al melic i en comptes de anar cap a un punt concret mirem el seu voltant, el voltant de la ciutat d’Igualada, la Igualada real o l’àrea metropolitana d’Igualada.
La realitat urbanística del nostre territori, a vista d’ocell, mostra que en veritat les fronteres entre els municipis de la Conca s’han difuminat i tots formen part duna mateixa unitat, d’una mateixa àrea urbana, tal com he anomenat abans, l’àrea metropolitana d’Igualada. Aquesta estreta dependència entre els municipis que la formen s’hauria de traduir en majors col•laboracions entre els mateixos (com s’ha vist en la millora de la xarxa d’autobusos de la Conca) així com un planejament urbanístic comú. És a dir, més que el POUM d’Igualada s’hauria de treballar en el POUM de la Conca (entesa com els municipis d’Igualada, Vilanova, Òdena i Montbui), i aquest és un important objectiu a assolir. Però, no s’ha fet res en aquest aspecte? Sí, es disposa d’una eina de planificació del territori que ordena a grans trets els creixements, infraestructures i serveis de la Conca, el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena. Aquest, situa les noves àrees de creixement residencial, nous polígons industrials, el pas de l’Eix Transversal Ferroviari, el pas de l’Eix Diagonal i la Ronda Sud, així com aquells espais d’interès ambiental o agrícola a protegir.
I per què parlar ara del Pla Director? El POUM s’ha d’entendre dins l’ordenació prevista pel pla director, que és el document que ordena el desenvolupament urbanístic de tota la Conca d’una manera conjunta i coherent. És per això que alguns aspectes del POUM sense el Pla Director no tenen resposta, com és el cas del sector industrial. El POUM indica certes zones de transformació del teixit industrial de la ciutat (tant al Rec com a les Comes) en zones residencials. Vol dir això que renunciem a ser ciutat industrial? No, aspirem a ser capital d’una CONCA industrial, facilitant l’ubicació de les empreses als nous polígons, igual que en el seu temps algunes empreses van sortir del centre d’Igualada per anar a Les Comes o a d’altres de municipis propers. És a dir, Igualada seguirà tenint un sector industrial, però la Igualada REAL, no la del terme municipal.
Respecte aquest tema, també, es comenta que s’obliga a marxar a les indústries. Bé, en l’actualitat, amb el Pla general de 1985 vigent de nou, encara hi ha alguns edificis “afectats”... però estan drets i amb vida. És a dir, la transformació de industrial a residencial es realitzaria si la ciutat (que no l’ajuntament) la necessita, i si no NO. Per tant, aquelles empreses situades en algun dels sectors previstos de transformació podrien seguir la seva activitat fins i tot quan es fes un nou POUM el 2025, si no s’hagués retirat l’altre. Però el POUM situava un carrer just sobre la meva nau! Com a propietari el POUM garanteix els drets, de manera que no es té un carrer sinó l’aprofitament urbanístic de tot el Pla de Millora Urbana (PMU) o el Pla d’Actuació Urbanística (PAU), repartit entre els propietaris en qüestió. I per evitar que algun empresari volgués fer la transformació ben ràpidament (tancar l’empresa i a fer pisos) hi havia una clàusula que fins d’aquí a 6 anys com a mínim els sectors industrials no es podien transformar.
En resum, projecció més enllà del melic de la ciutat tot mirant la Igualada real, trasnformant el nostre territori entenent que no estem sols en aquesta cursa perquè la Conca esdevingui un important motor econòmic. A la vegada, plenes garanties dels propietaris que els seus drets no es perden, i també que les transformacions urbanístiques són per si la ciutat les necessita no pas obligatòries.